Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznanie teorii i metodologii związanej z zarządzaniem ryzykiem w projekcie
 • Poznanie przebiegu procesu i etapów zarządzania ryzykiem
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania różnego typu zagrożeń
 • w projekcie na etapie jego planowania i w trakcie realizacji
 • Przyswojenie wiedzy i umiejętność jej wykorzystania w zakresie analizy jakościowej i ilościowej ryzyka
 • Wzmocnienie postawy przejawiającej się potrzebą inwestycji
 • w zasoby w projekcie w celu zminimalizowania ryzyka

Więcej >>> Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

Komentarze (1)
Przepływ dokumentacji w grupie kapitałowej
 Oceń wpis
   

Szkolenie – GRUPA KAPITAŁOWA – Przepływ dokumentacji między spółkami, praktyka działania, kwestie prawne, podatkowe, zarządcze

Spółki działające w ramach grup kapitałowych mają ogromne możliwości, jeśli jej najważniejsze atuty zostaną wykorzystane, a kwestie prawne, podatkowe i zarządcze zintegrowane, tak, by działały na korzyść spółek w grupie. Szkolenie które Państwu proponujemy zawiera kluczowe kwestie współdziałania a w grupie, przepływu dokumentacji, informacji zarządczej, rozliczeń podatkowych oraz działań operacyjnych.

Kluczowe zagadnienia:

 • Praktyczne aspekty funkcjonowania grupy kapitałowej
 • Relacje organów spółki – matki i spółki – córki
 • Możliwości współdziałania spółek należących do grupy
 • Jakie są możliwe instrumenty wykorzystywane przy oddziaływaniu na spółki należące do grupy
 • Raport spółka córka – spółka matka
 • Jakie są zasady raportowania w grupie
 • Audyty, procedury – narzędzia wspomagające nadzór właścicielski
 • Upraszczanie i delegowanie nadzoru właścicielskiego
 • Uprawnienia akcjonariuszy większościowych versus uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych
 • Czy wprowadzić „ujednolicenie” umów / statutów i regulaminów spółek w grupie kapitałowej?
 • Case study – zakaz konkurencji w grupie kapitałowej
 • Case study – zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej
 • Case study – przebieg posiedzenia zarządu / rady nadzorczej
 • Obieg informacji (np. protokołów z posiedzeń) w grupie kapitałowej – case study
 • Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej – case study
 • Obowiązki informacyjne spółek w grupie kapitałowej?
 • Opodatkowanie umów zawieranych w ramach grupy kapitałowej

Więcej >>> Szkolenie – GRUPA KAPITAŁOWA – Przepływ dokumentacji między spółkami, praktyka działania, kwestie prawne, podatkowe, zarządcze

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – GRUPA KAPITAŁOWA.

Komentarze (0)
Szkolenie - Controlling finansowy i controlling kosztów
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

 • Jak prawidłowo zaplanować przychody w firmie, aby plan wspierał realizację?
 • Najbardziej przydatne w analizie wskaźników i ich interpretacje.
 • Metody, według których eksperci radzą oceniać wskaźniki finansowe, aby wyciągać właściwe wnioski z ich analizy.
 • Jak na podstawie sprawozdania finansowego ocenić sytuację finansową firmy?
 • Jak zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przy planowaniu budżetu Twojej firmy?
 • Jakie rozwiązania możesz zaproponować w przypadku trudności w osiągnięciu przez firmę zakładanej stopy zysku operacyjnego?
 • Jak efektywnie prowadzić controlling kosztów?
 • Jak koszt kredytu wpływa na efektywność firmy?

Więcej >>> Szkolenie – Controlling finansowy i controlling kosztów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Controlling finansowy i controlling kosztów.

Komentarze (0)
Umowy Handlowe – negocjacje i tryby zawierania
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Poznasz skuteczne zasady negocjowania kontraktów handlowych
 • Dowiesz się jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta
 • Poznasz techniki negocjacyjne, które usprawnią Twoje najbliższe spotkania negocjacyjne
 • Uzyskasz informacje w jaki sposób zapewnić prawidłową reprezentację stron w umowach
 • Poznasz krok po kroku jak zbudowana jest umowa w obrocie handlowym
 • Zdobędziesz wiedzę, jakie typy umów stosować i w jakich okolicznościach
 • Poznasz sposoby zabezpieczenia rozliczeń w umowach
 • Poznasz zasady obowiązujące przy tworzeniu kontraktu optymalnego, umów ramowych i partnerskich oraz dowiesz się kiedy je stosować

Więcej >>> Szkolenie – Umowy Handlowe – negocjacje oraz prawne aspekty zawierania i zabezpieczania

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Umowy Handlowe – negocjacje oraz prawne aspekty zawierania i zabezpieczania.

Komentarze (0)
Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są zasady legalnego przetwarzania danych osobowych?
 • W jaki sposób przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji umowy?
 • Jakie są obowiązki informacyjne Administratora?
 • Jak stworzyć umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych?
 • Jakie są środki bezpieczeństwa – modele warstwowe?
 • W jaki sposób przygotować I wdrożyć dokumentację związaną z ochroną danych osobowych?
 • Kiedy należy zarejestrować zbiór danych osobowych?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne GIODO?
 • Jakie są wymagania związane z zabezpieczeniem technicznym i organizacyjnym danych osobowych?
 • Jakie są wymagania dotyczące aplikacji wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych?
 • Jak przeprowadzić audyty bezpieczeństwa, w tym audyty zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych?

Więcej >>> Szkolenie – CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI.

Komentarze (0)
Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się jak wspierać zarząd i radę nadzorczą w oparciu o KSH
 • Poznasz strategię według, których funkcjonują organy spółek z o.o. i akcyjnych
 • Zdobędziesz umiejętności wspierania procesu przygotowania projektów uchwał i protokółów
 • Poznasz zasady organizowania obiegu i przechowywania dokumentów jawnych i niejawnych
 • Dowiesz się, które akty prawne stosować w dbaniu o bezpieczeństwo interesów spółki
 • Dowiesz się, w jaki sposób przygotować zebranie/posiedzenie na zlecenie zarządu/rady nadzorczej
 • Zwiększysz umiejętności komunikacyjne
 • Poznasz zasady sporządzania kluczowych prezentacji na zlecenie organów spółki

Więcej >>> Szkolenie – Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Komentarze (0)
Szkolenie - Certyfikowany Office Manager
 Oceń wpis
   

Zapraszamy do udziału w Certyfikowanym szkoleniu, podczas którego:

 • Dowiesz się, w jaki sposób zbierać informacje o potrzebach i pracować nad własnymi kompetencjami komunikacyjnymi
 • Rozwiniesz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami komunikacji zarówno przydatnych do optymalizacji procesów przepływu informacji, jak i do rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Zapoznasz się z elementami prawa skupiającymi się na ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzeniu list obecności, rozliczaniu podróży służbowych, czy urlopów
 • Poznasz prawne aspekty organizacji obiegu dokumentacji, tworzenia pism biznesowych, zasad przechowywania i udostępniania kluczowej dokumentacji oraz postępowania z dokumentacją związaną z należnościami
 • Poznacz metody planowania własnej pracy z wykorzystaniem techniki mind mappingu, która przynosi oszczędność rzędu 50-95% czasu
 • Poznasz w jaki sposób planować spotkania, konferencje, innych projektów integracyjnych oraz koordynacji obiegu informacji dzięki mind mapping
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją sprawność w zapamiętywaniu dużej ilości treści dokumentów i przyspieszyć czytanie

Więcej >>> CERTYFIKOWANY OFFICE MANAGER

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – CERTYFIKOWANY OFFICE MANAGER.

Komentarze (0)
Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach
 Oceń wpis
   

Podczas warsztatu każdy uczestnik będzie miał możliwość:

 • Poznania i praktycznego przećwiczenia skutecznego narzędzia rozwojowego jakim jest „Strengths Finder”, pozwalającego odkryć swoje główne talenty i silne strony
 • Poznania możliwości i obszarów zastosowań narzędzia Strengths Finder” w praktyce biznesowej i w rozwoju osobistym menedżera, jak również jego zespołu
 • Zastanowienia się: Jak kreować kulturę budowania sukcesu na silnych stronach w swojej organizacji?
 • Wzięcia udziału w serii praktycznych ćwiczeń, których celem jest rozwijanie i doskonalenie swoich silnych stron, jak i zalet członków zespołu
 • Poznania i praktycznego przećwiczenia narzędzia rozwojowego jakim jest Strengths Engagement Track”, pozwalającego zorientować się, jak wykorzystać silne strony obecnie i jak w przyszłości
 • Poznania praktycznego podejścia coachingowego do odkrywania potencjału i budowania sukcesu na silnych stronach
 • Poznania i praktycznego zastosowania różnych technik udzielania informacji zwrotnej, jako istotnego narzędzia rozwoju osobistego i zawodowego – wspierającego proces budowania sukcesu na silnych stronach

Więcej >>> Szkolenie – Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach.

Komentarze (0)
Szkolenie – BIURO ZARZĄDU w spółce kapitałowej
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia:

 • Poznasz zagadnienia KSH, KC i ustawy kluczowe w pracy Biura Zarządu,
 • Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej,
 • Dowiesz się jakie są sankcje, gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi akcyjnej zgodnie z przepisami prawa,
 • Poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów korporacyjnych,
 • Poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu , elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia,
 • Poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne i zasady protokołowania,
 • Dowiesz się jakie są sposoby uzupełniania treści protokołu po posiedzeniu, prostowanie błędów pisarskich i merytorycznych w protokole,
 • Dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów
 • Poznasz „Właścicielskie” i „menedżerskie” organy spółek kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów;
 • Poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał
 • Dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów – kiedy wygasa mandat członka zarządu / rady nadzorczej,
 • Dowiesz się jaki jest prawidłowy skład organów spółki – odpowiedzialność organizacyjna
 • Dowiesz się jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed organami nadzoru korporacyjnego

Więcej >>> Szkolenie – BIURO ZARZĄDU w spółce kapitałowej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – BIURO ZARZĄDU

Komentarze (0)
Szkolenie - Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia poznasz:

 • Jakie są podstawowe i szczególne zasady prowadzenia spraw spółki z o.o. i spółki akcyjnej?
 • Jakie są skutki kiedy członek zarządu jest pełnomocnikiem spółki kapitałowej?
 • Jak wygląda reprezentacja spółki w umowach handlowych?
 • Jakie są skutki złamania zakazu podczas kadencji?
 • Kiedy wygasa mandat (m.in. z powodu upływu wieloletniej kadencji)?
 • Jakie są prawne ograniczenia pełnienia funkcji członka organów spółki
 • Jakie są skutki prawne nieważności mandatu członka zarządu lub rady nadzorczej?
 • Jak wyglądają zdrowe relacje zarząd – rada – właściciele, najbardziej efektywne z punktu widzenia interesu spółki
 • Związanie zarządu poleceniami innych organów (w tym właścicielskich )
 • Jak strategia wpływa na dobór modelu menedżerskiego
 • Organy nadzorcze a zawieranie przez spółkę umów z podmiotami trzecimi
 • Jakie są skutki odmowy udzielenia absolutorium?
 • Jakie są obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań?
 • Jakie sprawy wymagają uchwał organów spółki?

Więcej >>> Szkolenie – Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów.

Komentarze (0)
Szkolenie – Finanse dla niefinansistów
 Oceń wpis
   

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • Ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • Poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów, a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • Zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • Ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Więcej >>> Szkolenie – Finanse dla niefinansistów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Finanse dla niefinansistów

Komentarze (0)
Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu PR
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak daleko w biznesie sięga ochrona autorsko- prawna?
 • Czy pomysł na kampanię reklamową, PR podlega ochronie autorsko prawnej?
 • Jak chronić pomysły?
 • Jak stworzyć umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich jaką zastosować konstrukcję i korzystne klauzule?
 • Kiedy można publikować wizerunek bez zgody osoby przedstawionej?
 • Jak wygląda kwestia obowiązku prowadzenia stron internetowych przez spółki publiczne ?
 • Jakie są zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów informacyjnych, newsletter, biuletyny firmowe, informacje handlowe (e- mailing)?
 • Kiedy możemy być pewni że mamy dobrze chronione domeny internetowe?
 • Jakie są prawa i obowiązki dziennikarza w zakresie dostępu do informacji?
 • Jakie informacje nie musimy lub nie możemy podawać dziennikarzom?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę podając prasie informacje o swojej spółce lub działalności konkurencji?
 • Kiedy można odmówić udostępniania określonej informacji publicznej?
 • Jakie są środki ochrony prawnej przed rozpowszechnieniem przez prasę informacji naruszających renomę przedsiębiorstwa?
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację sprostowania prasowego?

Więcej >>> Szkolenie – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu Public Relations.

Komentarze (0)
TRENING MEDIALNY z Agatą Młynarską i Jackiem Rozenkiem
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Dowiesz się, jak krok po kroku zbudować i utrzymywać prawidłowe relacje z mediami?
 • Poznasz swoje obszary rozwoju w zakresie umiejętności prezentacyjnych
 • Dowiesz się jak tworzyć własny wizerunek medialny, jak i wizerunku reprezentowanej organizacji
 • Zdobędziesz umiejętności prawidłowego udzielania różnego rodzaju wywiadów, z naciskiem na wywiady na żywo
 • Poznasz zasady radzenia sobie z mediami w trudnych i niespodziewanych sytuacjach
 • Przełamiesz obaw związanych z wystąpieniami w mediach
 • Wzmocnisz świadome zarządzania sytuacją medialną w kontakcie bezpośrednim z dziennikarzami

Więcej >>> TRENING MEDIALNY z Agatą Młynarską i Jackiem Rozenkiem

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – TRENING MEDIALNY.

Komentarze (0)
Szkolenie – Financial English
 Oceń wpis
   

Korzyści:

 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie interpretacji danych dotyczących finansów organizacji w języku angielskim
 • Pokazanie najczęściej popełnianych błędów językowych (pułapek językowych, kolokacji językowych, archaizmów) i efektywnych rozwiązań stosowanych przy tworzeniu informacji dotyczących audytów, podatków, księgowości języku angielskim
 • Przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego tłumaczenia i posługiwania się danymi finansowymi, wskaźnikami, informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych w języku angielskim
 • Podniesienie poziomu umiejętności interpretacji i tworzenia dokumentacji finansowej w języku angielskim

Więcej >>> Szkolenie – Financial English

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie, szkolenia dla firm, szkolenia pracowników, szkolenia zamknięte, szkolenia prawo, szkolenia finanse, szkolenia menedżerskie, szkolenia biuro zarządu – Szkolenia Otwarte – Financial English.

Komentarze (0)
„Zakazane umowy handlowe” w turystyce
 Oceń wpis
   

Korzystanie z ofert turystycznych, zakup danej wycieczki czy wreszcie wpłata pełnej wysokości ceny imprezy przed wyjazdem – to zdarzenia zwykle obarczone ryzykiem, czy jakość usługi jakiej spodziewamy się już na miejscu będzie odpowiadała treści umowy jaką zawarliśmy z organizatorem turystyki. Obniżony standard hotelu, awaria klimatyzacji w autokarze czy brak innych atrakcji np. basenu na terenie ośrodka przewidzianych w pięknie wydanym folderze biura podróży może spotkać każdego turystę.

Czytaj całość >>> „Zakazane umowy handlowe” w turystyce

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Komentarze (0)
Interes grupy spółek – co to znaczy?
 Oceń wpis
   

Obecny stan prawny przyczynia się do patologicznej sytuacji, w której członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych (krajowych i zagranicznych) podmiotów często stoją przed nie lada dylematem. Z jednej strony są ustawowo zobowiązani do podejmowania wyłącznie działań korzystnych dla spółek, którymi zarządzają lub które nadzorują, z drugiej zaś w praktyce menedżerowie ci są nierzadko adresatami tzw. niewiążących poleceń i sugestii płynących od ekonomicznych właścicieli (wspólników lub akcjonariuszy) spółek zależnych, których wykonanie – choć gwarantuje komfort zachowania stołka – może jednak narażać menedżerów na poważne ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej w związku z działaniem na szkodę spółki zarówno na płaszczyźnie karnej, jak i cywilnej.

Czytaj całość >>> Interes grupy spółek – co to znaczy?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Komentarze (0)
Szkolenie - Bilansowe Zamknięcie Roku 2010
 Oceń wpis
   

Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Podczas szkolenia:

 • Dowiesz się jak dokonać i jakie są praktyczne zasady wyceny aktywów i pasywów w bilansie oraz ich wpływ na kształt wyniku finansowego
 • Poznasz najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości i ich wpływ na bilans

Więcej >>> Szkolenie - Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Bilansowe Zamknięcie Roku 2010

Komentarze (0)
Szkolenie - Wycena przedsiębiorstw
 Oceń wpis
   

Wycena przedsiębiorstw. Jak oszacować prawdziwą wartość spółki, aby podejmować trafne decyzje strategiczne?

Umiejętność prawidłowego szacowania wartości przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w podejmowaniu strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą. Znajomość i prawidłowe stosowanie metod wyceny spółki jest decydujące w obszarze wyboru projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania czy działań w zakresie łączenia lub wykupu firm.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak określić faktyczną wartość przedsiębiorstwa?
 • Jakie stosować metody wyceny w zależności od decyzji jakie chcemy podjąć odnośnie przedsiębiorstwa?
 • Jak szybko sprawdzić wiarygodność wyceny?
 • W których obszarach wyceny najczęściej zdarzają się błędy i jak korygować ostateczny wynik
 • Jak obecna sytuacja rynkowa wpływa na wartość przedsiębiorstw i co będzie głównie wpływało na korzystność decyzji.

Więcej >>> Szkolenie - Wycena przedsiębiorstw. Jak oszacować prawdziwą wartość spółki, aby podejmować trafne decyzje strategiczne?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Wycena przedsiębiorstw

Komentarze (0)
Szkolenie - Warsztat Umiejętności Zakupowych
 Oceń wpis
   

Warsztat Umiejętności Zakupowych. Jak kupować z korzyścią dla firmy?

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są modele i sposoby prowadzenia systemów kupna?
 • Jakie są strategie cenowe dostawców i jak się do nich odnosić w procesie zakupów?
 • Jak ocenić ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą?
 • Jakie są metody uniezależnienia się od dostawcy?
 • W jaki sposób postępować z dużymi dostawcami
 • Jak efektywnie nadzorować realizację umów przez dostawy aby zapewnić firmie bezpieczeństwo?
 • Kiedy zaczynają się negocjacje zakupowe, kiedy handlowiec zaczyna sprzedawać?
 • Jakie są perfidne ale skuteczne zagrywki wykorzystywane w trakcie negocjacji przez handlowców
 • Jak działać gdy dostawców jest wielu – negocjacje z silniejszej pozycji
 • Dlaczego słabość kupca jest siłą handlowca/dostawcy?
 • Jak wychodzić z impasu podczas konfliktu z trudnym ale ważnym dostawcą?

Więcej >>> Szkolenie - Warsztat Umiejętności Zakupowych. Jak kupować z korzyścią dla firmy?

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
 Oceń wpis
   

Finanse dla niefinansistów

Finanse działają jak barometr. Znajomość „języka finansów” i reguł rządzących środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa zapewnia swobodne poruszanie się, jak również aktywne i efektywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji finansowych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wybranymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie mechanizmów i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

Szkolenie pomoże:

 • ocenić kondycję spółki na bazie sprawozdań finansowych,
 • poznać i zrozumieć różne kategorie kosztów,
 • a w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • ocenić opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Więcej >>> Szkolenie - Finanse dla niefinansistów

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Finanse dla niefinansistów

Komentarze (0)
Szkolenie - Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk
 Oceń wpis
   

Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

 • Udoskonalenie umiejętność rozpoznawania i stosowania taktyk negocjacyjnych
 • Udoskonalenie kompetencji w zakresie budowania strategii rozmów, przełamywania impasów, obrony ceny w trudnych sytuacjach
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów negocjacji w tym elementów wywierania wpływu
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania taktyk negocjacyjnych
 • Zmiana tradycyjnego sposobu myślenia o procesie negocjacji
 • Rozwinięcie umiejętności pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach

Więcej >>> Szkolenie -  Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Negocjacje.

Komentarze (0)
Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją
 Oceń wpis
   

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

„Sprawny system prowadzenia dokumentacji korporacyjnej uwzględniający przepisy prawa jak i najlepsze praktyki potrafi zaoszczędzić nawet 50% czasu członków zarządu i rady nadzorczej”

Seminarium Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu to pierwsza edycja kursu obejmującego kompleksową wiedzę dotyczącą dokumentacji korporacyjnej

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są skutki naruszenia wymogów w zakresie dokumentacji spółki kapitałowej – odpowiedzialność cywilna, karna oraz na gruncie prawa podatkowego?
 • Jakie istnieją Modele prowadzenia dokumentacji korporacyjnej?
 • Które zapisy mogą znaleźć się w umowie, statucie i mogą znacznie ułatwić pracę organów
 • Po co nam regulamin i jak powinien wyglądać aby ułatwiał i upraszczał pracę? Regulamin zarządu. Regulamin rady nadzorczej
 • Jakie są podstawowe różnice między regulaminem zarządu a regulaminem rady nadzorczej
 • Dobre rozwiązania przy tworzeniu i uaktualnianiu regulaminów
 • Szczegółowa analiza protokółów
 • Komu można udostępnić dokumentację z zebrań zarządu i na jakiej podstawie?
 • Kto nie jest uprawniony do wglądu w dokumentację?
 • Jakie decyzje powinny być podejmowane przez uchwałę danego organu?
 • Jakie są rodzaje umów jakie wiążą struktury holdingu we wzajemnych relacjach
 • Jakie SA zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych?
 • Jak wygląda proces podejmowania uchwał – dobre praktyki
 • Jak napisać projekt uchwały

Więcej >>> Szkolenie - Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komentarze (0)
Menedżer zespołu–team building, motywacja, zarządzanie
 Oceń wpis
   

Z badań nad małym i dużymi firmami w Polsce wynika, że 47% pracowników wskazuje na niską jakość komunikacji kierowniczej, a 40% deklaruje, że menedżerowie blokują przepływ informacji. Ile procent czasu poświęcasz zespołowi a ile na bieżące zadania? Jaki zespół chciałabyś mieć, a jakim kierujesz? W jaki sposób rozmawiasz z zespołem o celach, problemach, zmianach? W jaki sposób oceniasz ich pracę?

Dzięki szkoleniu:

 • Zdobędziesz umiejętności modelowania komunikacji w zespole
 • Poznasz metody wprowadzania, komunikowania zmian i przeprowadzania zespołu przez ten proces
 • Wzmocnisz swoje kompetencje w zakresie utrzymywania i zwiększania zaangażowania oraz motywacji w zespole
 • Rozwiniesz umiejętności wprowadzania w zespole standardów pracy i delegowania zadań według ustalonych reguł współpracy
 • Poznasz metody optymalizacji pracy zespołowej poprzez wprowadzenie systemu monitorowania i oceny pracy

Więcej >>> Szkolenie - Menedżer zespołu – team building, motywacja, zarządzanie

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte – Menedżer Zespołu.

Komentarze (0)
Szkolenie - Umowy międzynarodowe
 Oceń wpis
   

Na szkoleniu:

 • Poznasz skuteczne zasady negocjowania kontraktów handlowych oraz sprawdzania kontrahenta
 • Uzyskasz informacje w jaki sposób zapewnić prawidłową reprezentację stron w umowach, a więc w jaki sposób ustalać pełnomocnictwa oraz w jaki sposób analizować odpis z KRS
 • Poznasz krok po kroku jak zbudowana jest umowa w obrocie handlowym
 • Zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać interesy spółki w różnych typach umów
 • Poznasz sposoby zabezpieczenia rozliczeń w umowach
 • Zdobędziesz umiejętność tworzenia kontraktu optymalnego, umów ramowych i partnerskich oraz dowiesz się kiedy je stosować
 • Poznasz specyfikę i zasady zawierania umów międzynarodowych oraz wzory takich umów
 • Uzyskasz informację, w jaki sposób sporządzić i przygotować dokumentację do umów międzynarodowych

Więcej >>> Szkolenie - Menedżer ds. umów i kontraktów z elementami umów międzynarodowych

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte –

Komentarze (0)
Szkolenie - Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej
 Oceń wpis
   

PODCZAS SZKOLENIA:

 • Poznasz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i case study w kwestiach organów i reprezentacji
 • Dowiesz się jak wspierać organy w kreowaniu składu rady nadzorczej spółki kapitałowej
 • Poznasz skutki wadliwości uchwał zgromadzenia wspólników
 • Dowiesz się o konsekwencjach i przeciwdziałaniu – zaskarżaniu uchwał organów spółek kapitałowych
 • Dowiesz się czy odwołanemu ze składu członkowi sp. z o.o. przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą?
 • Poznasz skutki przestępstwa fałszowania dokumentu korporacyjnego
 • Poznasz metody zapobiegania konfliktom interesów
 • Poznasz kluczowe elementy przygotowania posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Obowiązki organów spółek w zakresie prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
 • Prawidłowy przepływ informacji między Zarządem, Radą Nadzorczą, a organami właścicielskimi

Więcej >>> Szkolenie - Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Profesjonalna sekretarka / asystentka
 Oceń wpis
   

Kwalifikacje profesjonalnej sekretarki / asystentki to przede wszystkim umiejętności wspomagające proces zarządzania przełożonego. Prezentujemy program, skupiający się na najbardziej kluczowych umiejętnościach, mających największy wpływ na skuteczność na tym stanowisku pracy.

7 kluczowych zagadnień

 1. Standardy pracy profesjonalnej asystentki
 2. Obsługa trudnego klienta
 3. Komunikacja
 4. Asertywność
 5. Praca z głosem
 6. Typologia Klienta
 7. Przygotowanie prezentacji na spotkanie z przełożonym

Więcej >>> Szkolenie - Profesjonalna sekretarka / asystentka

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Certyfikowany Office Manager
 Oceń wpis
   

Zapraszamy do udziału w Certyfikowanym szkoleniu, podczas którego:

 • Dowiesz się, w jaki sposób zbierać informacje o potrzebach i pracować nad własnymi kompetencjami komunikacyjnymi
 • Rozwiniesz umiejętności sprawnego posługiwania się narzędziami komunikacji zarówno przydatnych do optymalizacji procesów przepływu informacji, jak i do rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Zapoznasz się z elementami prawa skupiającymi się na ewidencjonowaniu czasu pracy, prowadzeniu list obecności, rozliczaniu podróży służbowych, czy urlopów
 • Poznasz prawne aspekty organizacji obiegu dokumentacji, tworzenia pism biznesowych, zasad przechowywania i udostępniania kluczowej dokumentacji oraz postępowania z dokumentacją związaną z należnościami
 • Poznacz metody planowania własnej pracy z wykorzystaniem techniki mind mappingu, która przynosi oszczędność rzędu 50-95% czasu
 • Poznasz w jaki sposób planować spotkania, konferencje, innych projektów integracyjnych oraz koordynacji obiegu informacji dzięki mind mapping
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją sprawność w zapamiętywaniu dużej ilości treści dokumentów i przyspieszyć czytanie

Więcej >>> Szkolenie - Certyfikowany Office Manager

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Budżetowanie z wykorzystaniem controllingu
 Oceń wpis
   


Po szkoleniu „Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu”:

 1. Będziesz potrafił wprowadzić w życie dobre praktyki budżetowania
 2. Budżetowanie stanie się efektywnym narzędziem do zarządzania krótko i długoterminowego
 3. Poznasz skuteczne narzędzia controllingu wykorzystywane w budżetowaniu
 4. Otrzymasz precyzyjne i przejrzyste informacje o budżecie
 5. Zaprojektujesz sprawny i kompleksowy budżet
 6. Zdobędziesz eksperckie narzędzia, dzięki którym już nigdy nie poczujesz niepewności
 7. Zaplanujesz przyszłość swojej firmy co do grosza

Więcej >>> Szkolenie - Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Prawno – Finansowa ocena kondycji spółki
 Oceń wpis
   


Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak ustrzec się przed najczęściej popełnianymi błędami w ocenie kondycji przedsiębiorstwa na podstawie informacji prawnej i finansowej?
 • Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta i jego wypłacalność?
 • Jak będzie wyglądała opłacalność inwestycyjna planowanych projektów?
 • W jaki sposób określić kto powinien podpisać zobowiązania, umowy dokumenty aby posiadały moc prawną?
 • Jak przewidywać, czy firma ma ukryte punkty zapalne osłabiające płynność finansową?
 • Jak ocenić efektywność działania spółki na podstawie rachunku zysków i strat?
 • W jakich miejscach szukać ważnych informacji na temat spółki?
 • Jak wyliczać zdolność kredytową firmy na podstawie jej obecnej kondycji?
 • Jak sprawdzić słuszność finansową decyzji inwestycyjnych?

Więcej >>> Szkolenie - Prawno – Finansowa Ocena Kondycji Spółki

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
Szkolenie - Dokumentacja spółek w języku angielskim
 Oceń wpis
   

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie są zasady pisania notatek w języku angielskim dotyczących dokumentów korporacyjnych: protokołów z posiedzeń, uchwał, regulaminów, zarządzeń?
 • Jak czytać ze zrozumieniem dokumenty korporacyjne w języku angielskim z zawiłym słownictwem prawnym?
 • W jaki sposób sporządzać kluczowe dokumenty korporacyjne w języku angielskim?
 • Jak interpretować ważne klauzule w umowach spółki, uchwałach, protokołach?
 • Jakie są niuanse prawne w słownictwie angielskim – jak ustrzec się błędów w tłumaczeniu i interpretacji?
 • Jak napisać projekt uchwały w języku angielskim, jak zinterpretować i przetłumaczyć?
 • Jak wygląd dokumentacja spółki matki, córki w j. angielskim
 • Jak tworzyć pełnomocnictwa spółki języku angielskim
 • Jak tłumaczyć i tworzyć umowy w języku angielskim – kluczowe słownictwo, najważniejsze zapisy, przykłady istotnych paragrafów

Więcej >>> Szkolenie - Dokumentacja spółek kapitałowych w języku angielskim

Langas Group – szkolenia otwarte, szkolenia wewnętrzne, doradztwo eksperckie – Szkolenia Otwarte

Komentarze (0)
1 | 2 |
Najnowsze wpisy
2010-12-21 10:39 Szkolenie – Zarządzanie ryzykiem w projekcie
2010-12-21 10:38 Przepływ dokumentacji w grupie kapitałowej
2010-12-21 10:36 Szkolenie - Controlling finansowy i controlling kosztów
2010-12-21 10:35 Umowy Handlowe – negocjacje i tryby zawierania
2010-12-21 10:31 Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji
2010-12-21 10:30 Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
2010-12-21 10:29 Szkolenie - Certyfikowany Office Manager
2010-12-21 10:27 Budowanie i rozwijanie zespołu opartego na silnych stronach
2010-12-21 10:14 Szkolenie – BIURO ZARZĄDU w spółce kapitałowej
2010-12-21 10:10 Szkolenie - Prawo Spółek Handlowych dla Menedżerów
2010-12-21 10:09 Szkolenie – Finanse dla niefinansistów
2010-12-21 10:07 TRENING MEDIALNY z Agatą Młynarską i Jackiem Rozenkiem
2010-12-21 10:07 Prawne aspekty pracy Rzeczników Prasowych i działu PR
2010-12-21 10:05 Szkolenie – Financial English
2010-08-12 12:49 „Zakazane umowy handlowe” w turystyce
2010-08-12 12:48 Interes grupy spółek – co to znaczy?
2010-08-12 12:47 Szkolenie - Bilansowe Zamknięcie Roku 2010
2010-08-12 12:46 Szkolenie - Wycena przedsiębiorstw
2010-08-12 12:45 Szkolenie - Warsztat Umiejętności Zakupowych
2010-08-12 12:44 Szkolenie - Finanse dla niefinansistów
2010-08-12 12:43 Szkolenie - Negocjacje – 5 najskuteczniejszych taktyk
2010-08-12 12:42 Certyfikowany Menedżer Zarządzania Dokumentacją
2010-08-12 12:40 Menedżer zespołu–team building, motywacja, zarządzanie
2010-08-12 12:39 Szkolenie - Umowy międzynarodowe
2010-08-12 12:38 Szkolenie - Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej
2010-08-12 12:36 Szkolenie - Profesjonalna sekretarka / asystentka
2010-08-12 12:34 Szkolenie - Certyfikowany Office Manager
2010-08-12 12:32 Szkolenie - Budżetowanie z wykorzystaniem controllingu
2010-08-12 12:31 Szkolenie - Prawno – Finansowa ocena kondycji spółki
2010-08-12 12:30 Szkolenie - Dokumentacja spółek w języku angielskim
Archiwum
Rok 2010